Lokata Promocyjna 3M

  • stałe oprocentowanie 4,10% w stosunku rocznym

  • środki bezpiecznie ulokowane na 3 miesiące

  • lokata dla osób fizycznych

  • lokata w PLN

Okres trwania promocji od 02.05.2024r. do 31.07.2024r. Po okresie trwania umowy lokata nie odnawia się, a środki na niej ulokowane pozostają przeksięgowane na rachunek wskazany przez Klienta lub nieoprocentowany rachunek techniczny. W przypadku likwidacji lokaty przed upływem terminu umownego oprocentowanie ustalone jest w takiej wysokości jak dla rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego.

FB