Lokata SGB z nagrodami

Lokata SGB z nagrodami
  • stałe oprocentowanie 4,50% w stosunku rocznym
  • środki bezpiecznie ulokowane na 3 miesiące
  • na min. 5000 zł
  • lokata dla osób fizycznych (w tym os. fizyczna prowadząca działalność rolniczą)
  • lokata w PLN
    Okres trwania promocji od 02.10.2023r. do 29.12.2023r. Po okresie trwania umowy lokata nie odnawia się, a środki na niej ulokowane pozostają przeksięgowane na rachunek wskazany przez Klienta lub nieoprocentowany rachunek techniczny. W przypadku likwidacji lokaty przed upływem terminu umownego oprocentowanie ustalone jest w takiej wysokości jak dla rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego.
Regulamin SGB Lokata SGB 2023zal1 2 1.03M
Pobierz
FB