Zarząd

Radosław Bobkiewicz Prezes Zarządu
Lidia Szyguła Wiceprezes ds. Finansowych
Dariusz Zientek Wiceprezes ds. Wsparcia
Damian Dudziński Członek Zarządu ds. Handlowych
FB