Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredytem obrotowym sfinansujesz bieżące koszty prowadzonej działalności gospodarczej.

Kredyt poprawi Twoja płynność i umożliwi terminowe regulowanie zobowiązań wobec Kontrahentów.

Harmonogram spłat dostosujemy do profilu prowadzonej przez Ciebie działalności i do Twoich oczekiwań. Maksymalny okres kredytowania to 24 miesiące. Kredyt możesz spłacić lub nadpłacić w dowolnym czasie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kredyt nie wymaga udokumentowania przeznaczenia.

Zalacznik 2.1 Wniosek o kredyt 284.58K
Pobierz
Zalacznik 2.1.4 Oswiadczenie majatkowe 141.06K
Pobierz
FB

 

                                                                                                                                     

ZAWIADOMIENIE

                                                                                                                                                          

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Kościanie Zarząd Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich dla Członków Banku – szczegółowe informacje zamieszczone są w Aktualnościach.