EKO kredyt

Chciałbyś zainstalować w swoim domu/mieszkaniu nowoczesne, ekologiczne źródło energii?

Możesz to zrobić z oferowanym przez nas EKO kredytem. Kredyt udzielimy Tobie nawet na 8 lat do maksymalnej kwoty 70.000,00 zł. Spłacić lub nadpłacić ten kredyt możesz w każdej chwili bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

EKO kredyt możesz przeznaczyć na:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakup sprzętu AGD A+++;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 • refinansowanie nakładów poniesionych na któryś z wyżej wymienionych celów (do 3 m-cy przed dniem złożenia wniosku);
Załącznik 1 wniosek 173.17K
Pobierz
Załącznik 2 zaświadczenie o zarobkach 151.35K
Pobierz
Załącznik 4 formularz danych 269.56K
Pobierz
FB