Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredytem obrotowym sfinansujesz bieżące koszty prowadzonej działalności gospodarczej.

Kredyt poprawi Twoja płynności i umożliwi terminowe regulowanie zobowiązań wobec Kontrahentów.

Harmonogram spłat dostosujemy do profilu prowadzonej przez Ciebie działalności i do Twoich oczekiwań.

Maksymalny okres kredytowania to 24 miesiące. Kredyt możesz spłacić lub nadpłacić w dowolnym czasie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kredyt nie wymaga udokumentowania przeznaczenia.

Zalacznik 2.1 Wniosek o kredyt 309.00K
Pobierz
Zalacznik 2.1.4 Oswiadczenie majatkowe 125.00K
Pobierz
FB