Zasady ładu korporacyjnego

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Kościanie na posiedzeniu w dniu 08.05.2024r. pozytywnie oceniła przestrzeganie Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2023r.

Statut aktualny 2023 tekst jednolity 303.44K
Pobierz
Schemat Struktury Organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Kościanie 278.57K
Pobierz
Polityka ładu korporacyjnego 2022 215.97K
Pobierz
Polityka informacyjna maj 2023 317.86K
Pobierz
Polityka informacyjna czerwiec 2022 309.52K
Pobierz
Ujawnienia informacji wg stanu na 31.12.2023r. 2.18M
Pobierz
Ujawnienie informacji wg stanu na 31.12.2022r. 2.02M
Pobierz
Uchwała Zarządu Ujawnienia 208.82K
Pobierz
Ujawnienie informacji wg stanu na 31.12.2021r. 7.34M
Pobierz
Ujawnienie informacji wg stanu na 31.12.2020r. 17.02M
Pobierz
Ujawnienie informacji wg stanu na 31.12.2019r. 16.77M
Pobierz
Ujawnienie informacji wg stanu na 31.12.2018r. 15.69M
Pobierz
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 74.33K
Pobierz
Polityka informacyjna 12.2021 518.90K
Pobierz
Polityka informacyjna 10.61M
Pobierz
FB