Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Potrzebujesz środków na bieżące finansowanie działalności swojej firmy?

Możemy Tobie zaoferować kredyt obrotowy w rachunku bieżącym. W ramach tego kredytu otrzymujesz dostęp do dodatkowych środków finansowych , które możesz przeznaczyć na finasowanie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.      Z wydatkowanych środków nie musisz się rozliczać. To ty decydujesz na co je spożytkujesz. Kredyt w rachunku bieżącym otrzymasz na okres 12 miesięcy z możliwością corocznego odnowienia. Każdorazowe zadłużenie w ramach przyznanego limitu powoduje naliczenie odsetek od powstałego zadłużenia, a każdorazowa spłata w ramach limitu powiększa dostępne środki i obniżenie podstawy naliczania odsetek.

Warunkiem otrzymania kredytu po za posiadaniem zdolności kredytowej jest posiadanie w naszym Banku rachunku bieżącego. 

Zalacznik 2.1 Wniosek o kredyt 284.58K
Pobierz
Zalacznik 2.1.4 Oswiadczenie majatkowe 141.06K
Pobierz
FB