Rachunek bieżący EUR, USD

Jeśli Twoimi kontrahentami są przedsiębiorstwa zagraniczne dla rozliczeń z nimi potrzebny będzie Tobie rachunek walutowy.

Dajemy Tobie możliwość otwarcia rachunku bieżącego w dwóch walutach: dolar i euro.

Rachunek może być również powiązany z platformą walutową za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Oferowana przez nas platforma walutowa umożliwia Tobie natychmiastowe przewalutowanie środków po korzystnym kursie wymiany.

FB

 

                                                                                                                                     

ZAWIADOMIENIE

                                                                                                                                                          

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Kościanie Zarząd Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich dla Członków Banku – szczegółowe informacje zamieszczone są w Aktualnościach.